Pracovní sekce

Projekt je plánovitě rozdělen do pracovních sekcí (WPs).  iBUS projekt se člení na 10 sekcí. V následující tabulce najdete vysvětlení jednotlivých částí:

WP No:
Název pracovní sekce (WP)
Hlavní příjemce
WP1 Řízení
Cílem této pracovní sekce je úspěšné dokončení projektu iBUS včas a ve stanovené formě. Zahrnuje všechny činnosti související s koordinací, plánováním, organizací a řízením dostupných zdrojů. Vedou ji koordinátoři, kteří budou v kontaktu s Evropskou komisí (EK) a zprostředkovávají spolupráci mezi EK a partnery. Rada pro řízení projektů podpoří koordinátora v tomto úkolu.
UNIVERSIDAD DE LIMERICK
WP2 Integrovaný obchodní model – návrh a definice
Internetový obchodní model iBUS se zaměřuje na udržitelnou nabídku tradičních hraček založených na poptávce, které jsou vyráběny na místní úrovni, jsou pro trh perspektivní a splňují všechny pokyny pro bezpečnost výrobků v rámci EU (jedny z celosvětově nejpřísnějších). V souladu s tím musí být obchodní model a koncepce udržující model podnikání iBUS předem stanoveny tak, aby zachycovaly, vytvářely a přinášely rovné podmínky všem zúčastněným stranám – spotřebitelům, dodavatelům, výrobcům, distributorům a maloobchodníkům a zlepší spolupráci a důvěru v zásobovacích sítích. To je cílem tohoto WP.
UNIVERSIDAD DE LIMERICK
WP3 Přizpůsobení virtuálního prostředí designové tvorbě výrobku
Cílem projektu iBUS je vytvořit platformu pro návrh produktů přizpůsobených podle požadavků spotřebitelů a domácích uživatelů. Software bude jednoduchý, přístupný a intuitivní. Cílem tohoto WP je tedy vyvinout virtuální prostředí pro přizpůsobení výrobků, které vychází z návrhů a požadavků zákazníků.
UPB
WP4 TVORBA
Projekt iBUS vyžaduje transformaci návrhových informací pocházejících od zákazníka na přizpůsobený produkt, a to v jednom kroku výrobního procesu. V tomto WP se umožní platformě iBUS účinně a efektivně využívat své portfolio výrobních dodavatelů. Výsledkem bude, že výrobci zahrnutí do dodavatelského řetězce iBUS budou moci zavést nové souběžně fungující podnikání v oblasti přizpůsobených produktů s minimálním administrativním zatížením.
AIJU
WP5 Poptávková síť iBUS
Cílem této pracovní sekce je podpořit zapojení nových zákazníků do platformy iBUS prostřednictvím modulu Market Demand Module, který zákazníkovi umožní navrhovat, vyřizovat a sledovat jeho nákupy, a bude sloužit jako “výloha obchodu”, přinášet nové zákazníky a obchodní nabídky.
Na druhou stranu tento modul umožní, aby nabídka, materiály a zdroje odpovídaly poptávce po produktech, předpovídat poptávku na trhu stávajících i potenciálních nových přizpůsobených produktů a zapojit do sítě nové členy iBUS.
MANOPT SYSTEMS LTD
WP6 Zásobovací síť iBUS
Cílem je úspěšnost a efektivita dodávání objednávek k prodeji přizpůsobeného produktu vytvořeného poptávkovou sítí prostřednictvím distribuované výroby.
Integrovaná dodavatelská síť proto umožní distribuci výroby mezi portfoliem dodavatelů s ohledem na optimální rozdělení zdrojů a materiálů, rychlost a efektivitu při dokončování. Rovněž stanoví bezpečný platební systém, hodnocení bezpečnosti a logistický systém.
MANOPT SYSTEMS LTD
WP7 Demonstrace integrovaného podnikatelského modelu
Cílem tohoto WP je integrovat všechny výsledky předchozích WP do integrovaného obchodního modelu iBUS, který umožní dodávat přizpůsobené produkty při hledání rovnoměrného sdílení hodnot pro celou síť iBUS.
UNIVERSITY OF LIMERICK
WP8 Šíření
Cílem této sekce je zvýšit povědomí mezi maximálním počtem lidí, zejména o cíle projektu Ibus a podpořit další využívání. V důsledku toho se očekává, že bude vytvořena nová dodavatelská síť, která bude zahrnovat co nejvíce organizací.
AIJU
WP9 Podnikatelské plánování a využívání
Tato pracovní sekce vypracuje obchodní plán a jeho provedení podle výsledků získaných v předchozích pracovních sekcích.
UNIVERSITY OF LIMERICK
WP10 Etika
Tato pracovní sekce zajistí, že jakýkoli výzkum přímo související s iBUS, který by vyžadoval etické schválení a / nebo sběr dat, projde etickým procesem v Řídící radě projektu iBUS, příslušných místních / národních etických výborech a EK.
UNIVERSITY OF LIMERICK