Přehled pro maloobchodníky

Strategie iBUS nemá za cíl nahradit významné maloobchodní prodejce, ale zvýšit maloobchodní prodej prostřednictvím internetových prodejních kanálů; prodejci mohou fungovat jak v kamenných prodejnách, tak i online. Podnikatelský plán iBUSje určen maloobchodníkům, aby ve svých obchodech pořádali designové dílny, v nichž mohou potenciální designéři experimentovat online s 3D nástroji a tisknout produkty v obchodě. Možnosti využití takovýchto dílen jsou velké, například pořádání dětských narozeninových oslav, společenské kluby pro teenagery, řemeslné dílny pro příznivce hobby, atd. Mimo to, dílny pořádané v obchodech vyrovnávají vnímaný nedostatek socializace při online nakupování.

Z tohoto pohledu se dodavatelský řetězec iBUS zaměřuje na to, aby portfolia lokálních a pohotových malých a středních výrobců a maloobchodníků byla integrována do rychle reagujícího dodavatelského řetězce, kde jsou suroviny skladovány spíše s nízkou přidanou hodnotou než v podobě dokončeného zboží.

Maloobchodníci, kteří se budou součástí dodavatelského řetězce iBUS, se mohou stát vedoucími inovátory tím, že poskytnou zjevnou kvalitu, emocionální a společenské hodnoty jejich produktům, běžně založeným na ekonomických faktorech. Dále se díky mediálnímu vlivu stanou hlavními inovátory v oblasti chování v online nakupování a mohou se bez problémů integrovat do více kanálů.

Proto přidanou hodnotou projektu směrem k maloobchodníkům (jak online tak s kamennou prodejnou) je:

  • Platforma bude poskytovat služby v reálném čase a bude uživatelsky přívětivá.
  • Maloobchodníci mohou poskytovat emocionálně laděné a kvalitní produkty a zážitkové služby.
  • Mohou zlepšit společenskou atmosféru v kamenných prodejnách, ale také mohou poskytnout zážitek při nakupování v online obchodě.
  • Mohou zaujmout své zákazníky zábavnou cenným zážitkem z vytváření vlastních produktů.
  • Mohou se odlišit od svých konkurentů inovacemi tím, že kombinují přidanou hodnotu a novost, tím se stanou předními inovátory.
  • Poskytnou funkční hodnotu v hodnotě peněz (dostupná cena)
  • Přidaná hodnota značky bude zajištěna prostřednictvím zvýšeného faktoru důvěry a bezpečnostních standardů.
  • Potenciál rychle se přizpůsobit neustálým změnám v zákazníkových potřebách.
  • Podpora místních regionálních výrobců, a tím získání důvěryhodných poskytovatelů

Bude nám potěšením, pokud se stanete součástí našeho seznamu kontaktů (skupiny se speciálním zájmem – SIG) – prosím, kontaktujte nás nebo se zapište do mailing listu na konci naší domovské stránky.