Přehled pro tvůrce

iBUS umožní výrobcům hraček a deskových her (herních karet) selektivně využívat moderní technologie jako (i) internet (digitální informace) a (ii) aditivní výrobu (3D tisk), aby lokálně splnili poptávku po bezpečných přizpůsobitelných produktech. V rámci dodavatelského řetězce iBUS budou výrobci vyrábět hračky a nábytek v malé sériové výrobě řízené aktuální poptávkou zákazníků.

Tento koncept poskytuje výrobcům významnou příležitost zvýšit jejich přímý prodej prostřednictvím internetu a sociálních médií, a to zejména ze zakázkové výrobky vyráběné aditivní výrobou (Additive Manufacturing – AM) a tradičními výrobními procesy. To může podpořit návrat delokalizované výroby tradičních hraček do Evropy.

iBUS modul umožní výrobcům a dodavatelům, aby byli flexibilnějšími a poptávkově řízenými, čímž poroste jejich B2B a přímé B2C podnikání. Rovněž propojí jednotlivé designéry v domácím prostředí a výrobce s dodavatelským řetězcem. Toho je dosaženo tím, že portfolia lokálních a pohotových malých a středních výrobců a maloobchodníků byla integrována do rychle reagujícího dodavatelského řetězce, kde jsou suroviny skladovány spíše s nízkou přidanou hodnotou než v podobě dokončeného zboží. V současném systému je naopak nesoulad mezi původní předpovědí výrobců a skutečnou poptávkou na trhu, což vede k přebytkům zásob, kde poptávka zákazníků není naplněna.

Tvůrci a umělci ‘fan-art’mohou být zde zahrnuti jako v moderní designové kultuře, která jsou převážně založena na technologiích. V projektu iBUS  budou rovněž vytvořeny sítě mezi designéry. Z tohoto důvodu je spolupráce silně podporována a je zaměřena na používání a učení praktických dovedností a jejich kreativní uplatnění.

Dodavatelům zahrnutým do dodavatelského řetězce iBUS se díky tomu zvýší jejich místní a regionální hodnota, v zahraničí jejich geografická působnost a budou se podílet na transparentním obchodním modelu, zatímco mít vždy aktuální informace o inovacích a bezpečnostních otázkách týkajících se materiálů v odvětví hraček. Přidaná hodnota, kterou jim systém poskytuje, je:

  • Přidání etického modelu malého podnikání do stávajícího modelu, zachování obchodního kapitálu a úplné transparentnosti.
  • Získání aktuální znalosti o segmentu zákazníků a jejich vkusu a příležitost poskytnout průkopnické produkty s bezkonkurenční inovací.
  • Podpořit a být podporován regionální/lokální hodnotou.
  • Integrace do probíhajícího, flexibilního podnikání, plně přenositelného s minimální administrativní zátěží.
  • Automatická racionalizace dodavatele.

Spolupráce s dodavatelským řetězcem iBUS podpoří vaše podnikání a přidá k němu místní / regionální hodnotu. Těšíme se proto, že nás kontaktujete, abyste se stali součástí našeho dodavatelského řetězce (SIG) nebo se přihlásíte do našeho mailing listu (na konci naší domovské stránky).