Přehled

Projekt iBUS H2020 vytvoří integrovaný obchodní model pro zákaznicky řízené dodavatelské řetězce výrobku vyrobeného na zakázku.

Hlavním cílem iBUSu je vytvořit a představit v roce 2018 inovativní internetový obchodní model pro udržitelnou dodávku tradiční hračky a nábytku, která je řízena poptávkou, vyráběna lokálně a udržitelně, a splňuje všechny bezpečnostní požadavky v rámci EU. iBUS model se zaměřuje na získání, tvorby a dodání přidané hodnoty pro všechny zúčastněné strany – spotřebitele, dodavatele, výrobce, distributory a maloobchodníky.

Hlavním zaměřením iBUSu je řídit prodeje evropských výrobců tradičních hraček a nábytku za pomoci využití internetových technologií, zaměření se na bezpečnost produktu, kvalitu, design a inovaci.

V tomto novém iBUS modelu se zákazníci stanou designéry navrhujícími, přizpůsobujícími a umisťujícími objednávky svých vlastních produktů online v cloudovém prostředí vytvořeném pro tyto účely. Budou podporováni službami zahrnutými v iBUSu, vyvinutými především SME poskytovateli technologií. Tyto služby zahrnují asistenty návrhů rozšířené reality, nástroje pro ověření souladu návrhu s evropskými požadavky na bezpečnost výrobků, analýzu environmentální stopy a výrobu prototypů s aditivní vrstvou / 3D tiskem.

Následně převedou parametrické konstrukční designové principy návrh od konceptu po poptávku. Tato poptávka bude poté synchronizována a optimalizována napříč dodavatelským řetězcem (za podpory nástrojů pro optimalizaci dodavatelského řetězce) a bude vytvořena udržitelná, poptávkově řízená výroba a plány zásobování.

Výrobci budou poté vyrábět nábytek a hračky v malých sériích na základě aktuální zákazníkovy poptávky. Dodavatelé budou mít o poptávce koncového zákazníka přehled a budou mít možnost dělat na jejím základě rozhodnutí. Zákazníci budou mít rovněž přehled o svých objednávkách napříč všemi kroky výroby a dodání. Infrastruktura bude založena na využívání internetu a technologiích sociálních sítí v cloudovém prostředí, umožňující vzájemnou interakci a spolupráci, ale také bude přístupná malým firmám a domácím uživatelům, čímž bude podpořeno sociální začleňování.